Overslaan naar inhoud

Risicoanalyse

Van inzichten naar waarde.

Wat is een risicoanalyse?

businessman hand working on laptop computer with digital layer business strategy and social media diagram on wooden desk
 • Inventarisatie

  Het fundament van de risicoanalyse begint bij grip krijgen op de risico's die je loopt. Hierdoor weet je welke dreigingen er zijn en kun je verder met de risicobeoordeling.
 • Besluitvorming

  Nadat alle risico's inzichtelijk zijn gemaakt en zij prioriteit toegekend hebben gekregen is het zaak om vast te stellen welke behandeling de risico's krijgen: accepteren, verzekeren of beheersen. 
 • Beheersing

  Risicobeheersing bestaat uit de juiste mix van maatregelen om het risico te beheersen, zonder dat de kosten groter zijn dan gevolgen van het  risico of het vele, beknellende effecten heeft voor de organisatie.

De balans tussen risico, maatregel en continuïteit

Om uw organisatie goed aan te kunnen sturen, is het zaak om verstandige keuzes te maken tussen het algemeen bedrijfsbelang, continuïteit, risico's en maatregelen.
 
Een risicoanalyse creëert waardevolle inzichten om als manager of bestuursorgaan evenwichtige keuzes te maken en de kans op beveiligingsincidenten te verkleinen.

Een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor elk proces, project en systeem. Hierbij wordt vastgesteld hoe groot de kans is dat een risico zich daadwerkelijk voordoet en welke consequenties dit heeft voor uw organisatie.

Een risicoanalyse is een vorm van preventief investeren in beveiliging. We zien in de praktijk vaak dat na incidenten de budgetten voor beveiligingsmanagement toenemen. Op dat moment is de schade echter al gedaan.
 
Wat kan ik voorkomen met een risicoanalyse?
Door alle risico's te inventariseren wordt de kans op beveiligingsincidenten en bijbehorende gevolgen verkleind en ben je beter voorbereid op incidenten. Als de risico's inzichtelijk zijn en de juiste maatregelen worden geïmplementeerd, kunnen er vervelende situaties worden voorkomen:
 • Datalekken
 • Reputatieschade
 • Fraude en online oplichting
 • Juridische problematiek met belangrijke stakeholders
Zo ben je altijd voorbereid op incidenten en heb je een stuk zekerheid over de continuïteit van jouw bedrijf.

Waar bestaat de risicoanalyse uit?

De risicoanalyse bestaat uit vier analyses die elkaar naadloos opvolgen. Samen met uw organisatie kijken we naar de stakeholders, inventariseren we de risico's en beoordelen we de kans en de impact. Zo komen we tot een volledig risicodashboard. Dit vormt de basis voor risicobeheersing.
 
 • Contextanalyse
 • Kwetsbaarhedenanalyse
 • Omgevingsanalyse
 • Consequentieanalyse
 • Risico dashboard

Risicoanalyse

Prijs op aanvraag.

De speerpunten van de analyse
 • Direct inzicht in uw organisatierisico's
 • Sterke- en verbeterpunten in kaart
 • U besluit over de risicobehandeling
 • Evenwichtigere besluitvorming door grip op risico's
 • Verhoging van uw beveiligingsniveau mogelijk

Voordelen van onze risicoanalyse

 • Inzicht in de zwakke plekken van uw beveiliging
 • Duidelijke verantwoordelijkheden voor uw medewerkers
 • Inzicht in de te nemen maatregelen
 • Snel kunnen schakelen bij incidenten
 • Evenwichtige keuzes maken tussen bedrijfsbelang, maatregel & risico
 • Vaste, pragmatische werkwijze voor betrouwbare resultaten

Lees ook: awareness training

Omdat 85% van de cybercriminaliteit voortkomt uit foutief menselijk handelen vinden wij bewust personeel belangrijk.