Overslaan naar inhoud

Privacy- en cookies

Noodzakelijke cookies

Dit zijn essentiële cookies waarvoor geen toestemming nodig is.

__hs_opt_out

 • Deze cookie wordt door het opt-in privacybeleid gebruikt om te onthouden de bezoeker niet opnieuw te vragen cookies te accepteren.
 • Deze cookie wordt geplaatst wanneer u bezoekers de keuze geeft om zich af te melden voor cookies.
 • Het bevat de tekenreeks "ja" of "nee".
 • Het verloopt over 6 maanden.

__hs_do_not_track

 • Deze cookie kan worden ingesteld om te voorkomen dat de trackingcode informatie naar HubSpot stuurt.
 • Het bevat de tekenreeks "ja".
 • Het verloopt over 6 maanden.

__hs_initial_opt_in

 • Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de banner altijd wordt weergegeven wanneer bezoekers in de strikte modus browsen.
 • Het bevat de tekenreeks "ja" of "nee".
 • Het verloopt over zeven dagen.

__hs_cookie_cat_pref

 • Deze cookie wordt gebruikt om de categorieën vast te leggen waarmee een bezoeker heeft ingestemd.
 • Het bevat gegevens over de toegestane categorieën.
 • Het verloopt over 6 maanden.

hs_ab_test

 • Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A/B-testpagina weer te geven die  ze eerder hebben gezien.
 • Het bevat de id van de A/B-testpagina en de id van de variant die voor de bezoeker is gekozen.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie.

<id>_key

 • Wanneer u een met een wachtwoord beveiligde pagina bezoekt, wordt deze cookie zo ingesteld dat toekomstige bezoeken aan de pagina vanuit dezelfde browser niet opnieuw hoeven te worden aangemeld.
 • De cookienaam is uniek voor elke met een wachtwoord beveiligde pagina.
 • Het bevat een gecodeerde versie van het wachtwoord, zodat toekomstige bezoeken aan de pagina het wachtwoord niet opnieuw nodig zullen hebben.
 • Het verloopt over 14 dagen.
hs-berichten-is-open
 • Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen en op te slaan of de chatwidget open is voor toekomstige bezoeken.
 • Het wordt ingesteld in de browser van uw bezoeker wanneer ze een nieuwe chat starten en wordt opnieuw ingesteld om de widget opnieuw te sluiten na 30 minuten inactiviteit.
 • Als uw bezoeker de chatwidget handmatig sluit, wordt gedurende 30 minuten voorkomen dat de widget opnieuw wordt geopend bij volgende pagina's in die browsersessie.
 • Het bevat een booleaanse waarde van True , indien aanwezig.
 • Het verloopt over 30 minuten.

hs-berichten-verberg-welkomstbericht

 • Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat het welkomstbericht van de chatwidget nog een dag verschijnt nadat het is verwijderd.
 • Het bevat een booleaanse waarde van True of False .
 • Het verloopt in één dag. 
__hsmem
 • Deze cookie wordt ingesteld wanneer bezoekers inloggen op een door HubSpot gehoste site.
 • Het bevat gecodeerde gegevens die de lidmaatschapsgebruiker identificeren wanneer deze momenteel is ingelogd.
 • Het verloopt over zeven dagen. 
hs-lidmaatschap-csrf
 • Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat aanmeldingen voor inhoudslidmaatschap niet kunnen worden vervalst.
 • Het bevat een willekeurige reeks letters en cijfers die worden gebruikt om te controleren of een lidmaatschapslogin authentiek is.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie.

hs_langswitcher_choice

 • Deze cookie wordt gebruikt om de geselecteerde taalkeuze van een bezoeker op te slaan bij het bekijken van pagina's in meerdere talen .
 • Het wordt ingesteld wanneer een bezoeker een taal selecteert in de taalwisselaar en wordt gebruikt als een taalvoorkeur om hem in de toekomst om te leiden naar sites in de door hem gekozen taal, als deze beschikbaar zijn.
 • Het bevat een door dubbele punt gescheiden tekenreeks met de ISO639-taalcodekeuze aan de linkerkant en het privédomein op het hoogste niveau waarop het van toepassing is aan de rechterkant. Een voorbeeld is "EN-US:hubspot.com".
 • Die loopt over twee jaar af.

__cfruit

Deze cookie is ingesteld door de CDN-provider van HubSpot vanwege hun tariefbeperkende beleid . Het vervalt aan het einde van de sessie. Meer informatie over Cloudflare-cookies . 

__cf_bm

Deze cookie is ingesteld door de CDN-provider van HubSpot en is een noodzakelijke cookie voor botbescherming. Het verloopt over 30 minuten. Meer informatie over Cloudflare-cookies . 

Analytics-cookies 

Dit zijn niet-essentiële cookies die worden beheerd door de cookiebanner. Als u een bezoeker bent van een site die wordt ondersteund door HubSpot, kunt u zich afmelden voor deze cookies door geen toestemming te geven.

__hstc

 • De belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers.
 • Het bevat het domein, utk, initiële tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (verhogingen voor elke volgende sessie).
 • Het verloopt over 6 maanden.

hubspotutk

 • Deze cookie houdt de identiteit van een bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.
 • Het bevat een ondoorzichtige GUID om de huidige bezoeker weer te geven.
 • Het verloopt over 6 maanden.

__hssc

 • Deze cookie houdt sessies bij.
 • Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in de __hstc-cookie moet verhogen.
 • Het bevat het domein, viewCount (verhoogt elke paginaView in een sessie) en de starttijdstempel van de sessie.
 • Het verloopt over 30 minuten.

__hssrc

 • Telkens wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart.
 • Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt dit beschouwd als een nieuwe sessie.
 • Het bevat de waarde "1" indien aanwezig.
 • Het vervalt aan het einde van de sessie.

Als je bent ingelogd op HubSpot, zal HubSpot extra authenticatiecookies instellen. Lees meer over cookies die zijn ingesteld in het HubSpot-product . U kunt ook in hun tijdlijn zien of een contactpersoon deze cookies heeft geaccepteerd .

Functionele cookies

Dit is de cookie die wordt gebruikt voor de chatflows-tool . Als u een bezoeker bent, kunt u hiermee chatten met een vertegenwoordiger op de site.

berichtenUtk

 • Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met u chatten via de chatflows-tool . Als de bezoeker uw site verlaat voordat hij als contactpersoon is toegevoegd, wordt deze cookie aan zijn browser gekoppeld.
 • Met de instelling Toestemming voor het verzamelen van chatcookies ingeschakeld:
  • Als u chat met een bezoeker die later terugkeert naar uw site in dezelfde browser met cookies, laadt de chatflows-tool hun gespreksgeschiedenis.
  • De messagesUtk cookie wordt behandeld als een noodzakelijke cookie .
 • Wanneer de instelling Toestemming voor het verzamelen van chatcookies is uitgeschakeld , wordt de messagesUtk-cookie beheerd door de instelling Toestemming om te verwerken in uw chatstroom.
 • HubSpot zal de messagesUtk-cookie niet plaatsen voor bezoekers die zijn geïdentificeerd via de Visitor Identification API. De banner voor analysecookies wordt niet beïnvloed.
 • Deze cookie is specifiek voor een subdomein en wordt niet overgedragen naar andere subdomeinen. De cookie die voor info.example.com is geplaatst, is bijvoorbeeld niet van toepassing op de bezoeker wanneer deze www.example.com bezoekt , en vice versa. 
 • Het bevat een ondoorzichtige GUID om de huidige chatgebruiker te vertegenwoordigen.
 • Deze verloopt na 6 maanden.

Met de instelling Toestemming voor het verzamelen van chatcookies  ingeschakeld , zal HubSpot bezoekers om toestemming vragen om een ​​cookie in hun browser te plaatsen voordat een chat wordt gestart of wanneer ze proberen de pagina te verlaten tijdens een chatgesprek. Deze cookie wordt gebruikt om te communiceren met websitebezoekers en om de chatgeschiedenis van een bezoeker te verstrekken .

Als u ervoor kiest om de banner weer te geven voordat de bezoeker een chat start en de bezoeker geeft geen toestemming, dan kunnen ze de chat niet starten.

Als u ervoor kiest om de banner weer te geven bij het verlaten van de pagina, kan de bezoeker de chat starten, maar als hij niet instemt met cookies voordat hij de pagina verlaat, wordt de chatwidget opnieuw ingesteld en wordt het gesprek beëindigd.

Als deze instelling is uitgeschakeld , kan een bezoeker een chat starten en toestemming geven om hun informatie te verwerken via de instelling Toestemming voor verwerking . 

Bezoekers kunnen ook cookies accepteren of weigeren op de HubSpot-cookiebanner als deze op uw pagina's is ingeschakeld. 

 • Als een bezoeker de cookie accepteert wanneer ze een chat starten, maar vervolgens op  Weigeren  klikt op de HubSpot-cookiebanner, wordt de cookie verwijderd. 
 • Als een bezoeker op  Weigeren klikt op de HubSpot-cookiebanner voordat hij een chat start, zal HubSpot geen cookie plaatsen of hem vragen toestemming te geven voor cookies in de chatwidget. 

Advertentiecookies zijn advertentiepixelcookies (zoals Facebook, LinkedIn en Google) die u kunt installeren met behulp van de HubSpot-advertentietool .

Als je de Facebook-pixelcode op je website hebt geïnstalleerd, kan Facebook een cookie plaatsen in de browser van een bezoeker.

Als je de HubSpot-advertentietool gebruikt om je Facebook-pixel te selecteren en te installeren op pagina's met de HubSpot-trackingcode, zal HubSpot het plaatsen van die pixelcode koppelen aan de cookiemeldingsbanner. Als je via deze banner opt-in toestemming nodig hebt, kan de Facebook-pixel geen cookies plaatsen totdat de bezoeker zich heeft aangemeld. 

Als je de pixelcode handmatig op pagina's hebt geplaatst (bijvoorbeeld door de HTML-koptekst van je site te bewerken), kan HubSpot de bezoekers niet controleren waarop Facebook cookies kan instellen.

Raadpleeg voor meer informatie  de voorwaarden van de zakelijke tools van Facebook en de cookietoestemmingsgids van Facebook . 


GRA verzamelt persoonsgegevens. Wellicht ook van jou. Daarom is het altijd verstandig om te weten hoe GRA dit doet, waarom zij dit doen en wat de rechten en plichten van jou, maar ook van GRA zijn. Hieronder komt aan bod welke vormen persoonsgegevens GRA verzamelt, op welke gronden zij dit doet en welke maatregelen GRA heeft getroffen om persoonsgegevens veilig te houden. 

Welke persoonsgegevens? 

GRA Security Solutions verzamelt slecht de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. Wij respecteren hierbij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is hierbij goed om te weten dat de controle over deze persoonsgegevens in jouw handen ligt. GRA Security Solutions is nooit eigenaar van jouw persoonsgegeven(s) en respecteert te allen tijde uw rechten. 

 

Welke doeleinden? 

De persoonsgegevens die GRA Security Solutions verzamelt, worden verzameld op basis van: 

 • Toestemming door jou als persoon (marketing- en sales doeleinden);  
 • Uitvoering van een overeenkomst (de dienstverlening); 
 • Voldoen aan wettelijke verplichting (zoals loonadministratie);  
 • Gerechtvaardigd belang (afhankelijk van proportionaliteit en subsidiariteit);  

 

Wat zijn je rechten? 

Als betrokkene heb je een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze contactgegevens staan op de voorpagina van dit document. De volgende rechten zijn belangrijk: 

 • Recht op inzage: 
 • Indien je een verzoek indient voor inzage in jouw persoonsgegevens, zal GRA Security Solutions binnen veertien dagen contact met je opnemen. Één van onze specialisten neemt dan contact met je op. 
 • Recht op vergetelheid: 
 • Indien je wenst dat GRA Security Solutions geen gegevens meer van jou verwerkt, kun je hier een verzoek voor indienen. Één van onze specialisten neemt dan binnen veertien dagen contact met je op. 
 • Recht op rectificatie en aanvulling: 
 • Indien je denkt dat GRA Security Solutions persoonsgegevens van jou heeft die onvolledig of onjuist zijn, kun je een verzoek indienen om deze aan te laten passen. Één van onze specialisten neemt dan binnen veertien dagen contact met je op. 
 • Recht op dataportabiliteit 
 • Als klant heb je het recht om GRA Security Solutions te verzoeken om de persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere organisatie. Het gaat hier echter niet om alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Voor verdere informatie kun je contact met ons opnemen. We streven ernaar binnen veertien dagen te beantwoorden. 
 • Recht op beperking van de verwerking 
 • GRA Security Solutions zet het verwerken van persoonsgegevens tijdelijk stop indien er onrechtmatige verwerking plaats heeft gevonden, onjuiste gegevens zijn verwerkt, er bezwaar is gemaakt of gegevens niet meer nodig zijn. 
 • Recht op bezwaar maken 
 • Indien je wenst dat GRA Security Solutions geen gebruik meer maakt van jouw persoonsgegevens, kun je een verzoek indienen bij GRA Security Solutions. Één van onze specialisten neemt dan binnen uiterlijk veertien dagen contact met je op. 

 

Met wie delen we persoonsgegevens? 

We delen persoonsgegevens met niet meer partijen dan strikt noodzakelijk om het doel van de verwerking van de persoonsgegevens te bereiken. De specifieke afwegingen worden door onze experts gemaakt en zijn in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).  

 

Welke bewaartermijnen hanteert de organisatie? 

Inzake de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens. De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden. GRA Security Solutions handelt ten aanzien van administratieve doeleinden volgens de wetgeving die van toepassing is op deze administratie (archiefwet, belastingwetgeving, e.d.). 

 

Opslag van persoonsgegevens 

GRA Security Solutions ontvangt persoonsgegevens via offertes, netwerkbijeenkomsten, de website of zakelijke sociale mediaplatformen. GRA Security Solutions neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop personen persoonsgegevens met ons delen. Indien wij persoonsgegevens hebben ontvangen, slaan wij deze op in het documentmanagementsysteem van de organisatie of op andere plaatsen die onder toezicht staan van de organisatie en waar de beveiligingsmaatregelen zoals benoemd in artikel ‘beveiligingsmaatregelen’ te allen tijde kunnen worden nageleefd.  

Beveiligingsmaatregelen 

Bij GRA Security Solutions vinden we het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Daarom hanteert de organisatie: 

 • Een need-to-know basis;  
 • Clear desk en clear screen; 
 • Een privacy policy conform de AVG; 
 • SSL certificaat en TLS 1.2+ op de website;
 • Screening van het personeel; 
 • Toezicht van de eigenaren.