Overslaan naar inhoud

Security Awareness Training

Omdat risicobeheersing begint bij je personeel. De mens is de sterkste en zwakste schakel binnen de security van uw bedrijf.

De vijf pijlers van de training

Security moet niet voelen als een verplichting. Wij pakken dit aan door interactief aan de slag te gaan met relevante thema's en trends uit de praktijk.

Groepstrainingen of kleine teams

De trainingen worden verzorgd voor groepen tot max. 30 deelnemers. Ook kunnen we de cursus op kleinere schaal geven in teams van 5 deelnemers.

Nut en noodzaak security

Met een goed geïmplementeerd security pakket ben je voorbereid tegen de risico's die je organisatie loopt. Zo kan bedrijfscontinuïteit geborgd blijven.

Interactieve opdracht

Tijdens de training worden er interactieve opdrachten gebruikt om de deelnemers zo  bij de onderwerpen te betrekken. Zo gaat security leven en creëren we draagvlak.

Testen van kennis

Tijdens de training worden de deelnemers telkens op de proef gesteld over de te bespreken onderwerpen. Zo krijgen zij inzicht in hun sterkte kanten en verbeterpunten.

Relevante thema's

Actualiteiten worden in de training uitgebreid besproken. De wereldwijde dreigingen veranderen dagelijks en de manier hoe je je hier tegen beschermt ook.

Multi ethnic group of succesful creative business people using a laptop during candid meeting
TRAINING: 'B3VE!LIGD!'

Wat kun je verwachten?

In deze training van ca. 120 minuten leggen we nut en noodzaak van bewustzijn uit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste cijfers, dreigingen, regelgeving en passen dit op een leerzame, interactieve wijze toe binnen uw organisatie. Hiervoor hebben we onze eigen cursus ontwikkeld. Uiteraard kunnen we ook de thema's die u zelf heeft vastgesteld behandelen.

Ons doel is om samen met uw organisatie te zorgen voor bewuste & bekwame medewerkers. Dit verkleint de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit, schending van de AVG en informatie- en datalekkage.

Boek een kennismaking

Ook interessant: security nulmeting

Een security nulmeting is de uitgebreide assessment die inzichten geeft in verbeterpunten. Continue verbetering is van groot belang binnen het security domein.